Бараме Административен асистент / Помошник сметководител кој ќе биде задолжен за поддршка на нашите дневни административни и сметководствени операции.

 

Задачи:

 • Внесување на сметководствени и материјални податоци во софтверски систем;
 • Подготвување на фактури, сметки и друга релевантна документација;
 • Подготвување и водење на градежни книги и дневници;
 • Подготовка на разни извештаи;
 • Секојдневно следење и поврзување на банкарски трансакции и изводи;
 • Водење и организирање на патни и работни налози;
 • Усогласување на меѓукомпаниски салда (плаќања-побарувања);
 • Дневни трансфери/плаќања и банкарско усогласување;
 • Редовна комуникација со одговорни лица, информирање за салда и други релевантни информации;
 • Вршење на процедури за затворање на месецот и крајот на годината, проверка на комплетноста и точноста на сметките;
 • Организација на канцелариските обврски;
 • Архивирање на предмети;
 • Подготовка и ажурирање на потребна документација и договори, врз основа на претходни драфт темплејти;
 • Помош при подготовка на документи за јавни набавки;
 • Комуникација и организација со клиенти, прием на повици, е-маил пораки;
 • Навремено вршење на административни активности во согласност со канцелариските и компаниските правила и процедури;
 • Останати работни активности од делокругот на работното место и поддршка на активностите на фирмата.

 

Барања:

 • Најмалку 2 години прогресивно искуство во администрација и/или сметководство;
 • Не е задолжителна диплома од факултет, но за предност ќе се смета Високо стручно образование – Економски факултет
 • Најмалку средно ниво на владеење во MS Word и MS Excel е задолжително (напредното би било предност);
 • Писмени и усни комуникациски вештини на македонски јазик, додека напредно познавање на англискиот јазик се смета за предност;
 • Аналитички вештини за решавање проблеми;
 • Критичко размислување и активно учење;
 • Силни организациски и интерперсонални вештини, со развиено чувство за одговорност;
 • Способност за самостојно работење, одредување приоритети и самоиницијативност;

 

Бенефиции:

 • Воведување во работата со обука од ментори (искусен сметководител и проект менаџери);
 • Одлични можности за раст и напредок;
 • Навремени и сигурни примања со можност за дополнителен бонус во зависност од успешноста во извршувањето на работните задачи;
 • Позитивна меѓународна работна средина;
 • Флексибилно работно време помеѓу 07:30 до 17:30 часот, 8 часа во склоп со потребите и активностите;
 • Можност за работа од дома по потреба;
 • Бонус за препорачан пријател за работа;
 • Процент од донесен проект;
 • Платени обуки кои опфаќаат стручна подготовка и напредок, обука за софтвер и многу повеќе;
 • Опсегот на платата зависи од нивото на вештини и искуство;
 • Пријатна работна атмосфера;
 • Слободен ден за роденден.

Доколку сте во потрага по нови професионални предизвици, мотивирани и подготвени за нови успеси, испратете персонална биографија (CV).