Нашата компанија е фокусирана на новите технологии и на нивната имплементација во бизнисот.

На нашите клиенти им нудиме разработување на функционални и флексибилни софтверски решенија, кои се создадени специјално, за да им одговорат на специфичните потреби на секоја компанија. Независно од барањата, ние сме посветени на тоа да обезбедиме услуги со највисок квалитет.

Нашите решенија

Нашите решенија ги комбинираат нашето длабинско знаење за деловниот домен со нашата експертиза за софтверско инженерство. Нашите готови решенија го носат балансот во квалитетот и цената.

Customer Relationship Management (CRM)

ELEKTRA CRM е комплетен софтвер за управување на односи со клиенти, вклучувајќи модули како водење на финансии, клиенти, менаџирање со проекти, биро за помош, договори, итн.

Learning Management System (LMS)

Модуларна платформа за управување со учењето (LMS), прилагодена за потребите на секое училиште, лесно приспособлива. Следење на напредокот на учениците, управување со курсеви или предмети.

Enterprise Resource Planning (ERP)

ERP се однесува на пакет на софтвер кој организациите го користат за да управуваат во секојдневните деловни активности, како што се сметководство, набавки, управување со проекти, управување со ризик, операции со синџирот на снабдување.

E-Commerce

Нашата Е-Commеrce решение вклучува купување и продавање на стоки или услуги кои користат интернет, како и интернет плаќање и податоци за извршување на овие трансакции. Изберете модерен, поевтин и поефикасен начин за продажба на вашите производи.

Content Management System (CMS)

Нашето CMS решение ќе го претвори ажурирањето на вашата веб страница во еден едноставен и интерактивен процес. Вклучува можност за креирање, ажурирање и бришење на страници, написи, проекти и други функционалности на страницата.

Library Management System (LMS)

Најлесен систем за управување со библиотеките (LMS) кој можете да го замислите. Лесен за употреба и брз. Вклучува модули како книга, студент, управување со курсеви и трансакции.

Quene Management System (QMS)

Системот за управување со редици (QMS) поддржува и централен сервер и дистрибуирани архитектури на сервери. Сите негови елементи се веб-базирани, затоа може да се користат со компјутер, таблет, паметен телефон, итн.

Microsoft 365

Microsoft 365 е комплетно, интелигентно решение кое овозможува сите вработени да бидат креативни и да работат заедно, безбедно. Ги соединува најдобрите можности од Office, Windows 11 и Enterprise Mobility + Security (EMS).

Google Suite

Google Suite им овозможува на корисниците да складираат и споделуваат во облакот, синхронизирање на датотеки низ сите поврзани уреди и поврзување на вашето реално време.

Нашите услуги

Нашиот тим е спремен да обезбеди моќни сопствени решенија за големи проекти. Преку темелно планирање, се осигураме дека решението е совршено прилагодено на деловното опкружување и претставува цврста основа за идните потреби.

Web
Development

Веб-апликација е компјутерска програма која работи како клиент-сервер, каде што клиентот ја извршува во веб прелистувач.

Mobile
Developement

Мобилна апликација е тип на софтвер кој е дизајниран да работи на мобилен уред, како телефон, таблет или часовник.

Real-Time Applications

Апликациите во реално време мора да гарантираат одговор во одредени временски ограничувања.

Front-End Development

Front-End развивање е практика на конвертирање на податоците во графички интерфејс, преку употреба на HTML, CSS и JavaScript, така што корисниците можат да ги гледаат.

Back-End
Developement

Back-End развивањето е основата на веб апликациите... Тоа е код што ја поврзува веб апликацијата со база на податоци, управува со Front-End-от и ја овластува самата веб апликација.

Cloud
Applications

Апликација за облак работи на оддалечени сервери за обработка, до оваа апликација се пристапува преку веб прелистувач со континуирана интернет врска.

1. Концепт

Идентификација и анализа на вашите потреби. Потоа нашиот тип креира концепт и стратегија за вашето решение.

2. Имплементација

Новото софтверско решеније ќе биде изработено, и потоа имплементирано во реална работна средина без попречување на тековните работни обврски.

3. Поддршка

Ќе спроведеме обуки за работењето со вашето ново софтверско решение. Ќе ви обезбедиме долгорочна подршка во периодот на адаптација и прилагодување.

Нашиот процес

Ние го надгледуваме целиот животен циклус на вашиот ИТ систем: од стратегија до развој на софтвер и пуштање во функција.

Понатаму, преземаме ризици од проектот преку фиксни модели на цени или се согласуваме за индивидуални модели на финансирање заедно со нашите клиенти. Може да понудиме и флексибилност во однос на трошоците со воспоставениот модел за развој на нештата.

Нашите вештини

Архитектура

Со зголемената сложеност и долговечноста на софтверските системи, флексибилната архитектура на софтвер станува сè поважна. Нашите софтверски инженери развиваат одржливи и флексибилни решенија заедно со архитектите, и затоа неопходно е внимание на деталите.

Консалтинг

Нашата консултантска компетентност се заснова на сеопфатно искуство во многу технологии и индустрии. Ние ја придружуваме реализацијата на овие софтверски решенија со стручно советување во сите фази од стратегијата до имплементацијата.

Управување со IT операции

Нашето управување со IT операции е составен дел од нашиот развој на софтвер. Нашите пакети вклучуваат консултантски услуги, планирање, спроведување, 24/7 биро за помош и услуга за повик при итни случаи.

Управување со проекти

Нашите проектни менаџери се составен дел од нашите проектни тимови и служат како врска помеѓу нас и нашите клиенти. Преку нашата експертиза за управување со агилни проекти, ние осигуруваме дека придобивките од проектот предвидени од клиентот се постигнуваат.

Квалитет и тестирање

Откривањето на неусогласени очекувања од која било страна колку може порано, подобро овозможува упатување кон заемен успех. Нашиот тим го поддржува управувањето со очекувањата за испорака и следењето на напредокот на прифаќањето за време на фазите на прифаќање на проектот.

Корисничко искуство

Доброто корисничко искуство (UX) е суштинска компонента на квалитетен софтвер и го истакнува производот. Нашиот тим го обезбедува ова со интерактивни прототипи, тестови за леснотија кон корисниците, визуелни модели (MockUps), тестирање на употребливост и развој на библиотеки со шема.