Нашето лого

Логото на ЕЛЕКТРА е јасен патоказ за нашиот бренд и нашиот примарен визуелен симбол. Нашето лого е олицетворение на уникатноста на ЕЛЕКТРА.

Во согласност со нашата компанија, нашето лого е едноставно. Во него се вградени основите кои нас ни се важни:

  • Буквата Е, е истовремено ЕЛЕКТРА, и означува ЕЛЕКТРИКА што е основата и почетокот на тоа со што се бави нашата компанија;
  • Буквата Е, која значи ЕЛЕКТРОНИКА;
  • Буквата К, која значи КРЕАТИВНОСТ што е главната водилка во нашата работа;
  • Буквата Р, која значи РАЗВОЈ што е нашата главна дејност;
  • И секако симболот на „гром“ што симболизира ЕЛЕКТРИКА, но и КРЕАТИВНИ ИДЕИ.

Нашето лого е латинична јазична варијанта поради тоа што сакаме да се претставиме како интернационален бренд и партнер. Логото може да се користи во RGB, CMYK и Paytone колорна варијанта.

Кога го употребувате логото на ЕЛЕКТРА ГРУП онлајн, Ве молиме задолжително да води до www.elektragroup.mk или www.elektrasolutions.com.

Палета на бои

Електра Тегет

#0C264C

Електра Темно Сива

#212121

Електра ТЕМНА Тегет

#000024

Електра ЦРНА

#000000

Електра Светла Тегет

#0C264C

Електра БЕЛА

#FFFFFF

Електра Светло Сива

#F5F5F5

Варијанти на лого

Лого за официјална и целокупна употреба

Лого за официјална и целокупна употреба (негатив)

Варијанта на симбол

Силмбол „ЕЛЕКТРА“

Погрешна употреба на лого

Типографија

Примарниот фонт на ЕЛЕКТРА е, Roboto Regular, кој е избран да ја зајакне и нагласи чистата и модерна естетика која е одлика на сè што компанијата прави. Семејството на фонтот вклучува различни тежини, од Ultra Light до Black, вклучувајќи ги и соодветните italic варијанти, овозможувајќи флексибилен опсег при градење на хиерархија во пораките. Секундарниот фонт на ЕЛЕКТРА е Montserrat.

Во случаи кога овие фонтови се недостапни, постојат соодветни замени кои се Open Sans Regular, Calibri Regular и Arial.

Имате потреба од нашето лого во векторски или други формати?